Bådsgårdvej 100 - 7840 Højslev

|

Tlf. 20 54 56 85

|

sh@ensilering.dk

 

Mindre tørstoftab
Når en afgrøde ensileres er der et energitab. Planternes energi ligger i tørstofdelen, derfor opgøres tabet som et tørstoftab. 
Med TOPSIL max sænkes pH hurtigere og tørstoftabet reduceres.

Tørstoftab ensilage

Bedre fordøjelighed
Den højere energikoncentration vil i ensilagen kunne ses som et højere tørstofindhold og / eller en højere fordøjelighed.
Med TOPSIL max øges energiindholdet i ensilagen med 10-20 foderenheder pr.tons.

Fordøjelighed ensilage

Mere protein
Ammoniakindholdet i ensilagen er udtryk for hvor meget protein der er nedbrudt under ensileringen. Ammoniakindholdet opgøres i procent af det totale kvælstofindhold.
Med TOPSIL max reduceres  ammoniak-indholdet med 3-4%. Hvis alt ensilage i rationen er behandlet kan der spares 0,5 kg protein foder pr. ko om dagen.

Ammoniak ensilage

Højere mælkeydelse
TOPSIL max behandlet ensilage har en bedre smag og køerne vil derfor æde mere. Den større mængde mere energiholdige ensilage vil give en højere mælkeydelse. Der vil simpelthen være flere kilo mælk pr.tons ensilage.

Højere mælkydelse med Topsil

Kildeangivelser: Forsøg med TOPSIL udført af Institute of Biological, Environmental and Rural Sciences (IBERS) • University of Glasgow • Swiss Federal Research Station for Animal Production • National Institute for Animal Nutrition, Scheldeweg, Melle Gontrode • Wye College, Kent • Agri-Food and Biosciences Institute, Hillsborough

Ensilage med Topsil

For at opnå den maksimale virkning af TOPSIL ensileringsmidler er det vigtigt, at de altid anvendes sammen med godt management. Rene, korrekt snittede afgrøder, god sammenkøring og afdækning samt omhyggelighed ved udtagning bør være en selvfølge. 

Læs mere om TOPSIL max